Sifa Jia Mwiji
*811*805
Walimu wa Zamani
*811*927
Mwiji Kutumwa Duka
*812*832
Maombi ya Chuka
*812*832